สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2013
อัพเดท21/08/2019
ผู้เข้าชม3023829
แสดงหน้า3828877
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
August 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า เบญจรงค์ หลังอักษรจีน พ.ศ. 2411 โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญกับเจ้าคุณกรมท่าจัดสร้างขึ้น มีการเชิญพระคณาจารย์ต่าง ๆ ตลอดจนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) มาร่วมกันปลุกเสก 108 รูป ซึ่งถือว่าเป็นพิธีหลวง จากการตรวจสอบทางด้านพุทธคุณ จะเป็นด้านเมตตาม

9/08/2019 16:22 เมื่อ 9/08/2019 เข้าชม 70
 
พระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า เบญจรงค์ หลังอักษรจีน พ.ศ. 2411 โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญกับเจ้าคุณกรมท่าจัดสร้างขึ้น มีการเชิญพระคณาจารย์ต่าง ๆ ตลอดจนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) มาร่วมกันปลุกเสก 108 รูป ซึ่งถือว่าเป็นพิธีหลวง จากการตรวจสอบทางด้านพุทธคุณ จะเป็นด้านเมตตาม
 
 • ราคาพิเศษ : 350.00 ฿
 • ประวัติที่มา
   
      ประวัติที่มาของพระสมเด็จกรุวัดพระแก้ววังหน้าพอรวบรวมมาได้ ดังนี้
  ๑. ได้มาจากบริเวณวังหน้า (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)  มีการแตกกรุมาประมาณช่วงปี 2503 เนื่องจากเจดีย์เก่าในบริเวณวัดพระแก้ววังหน้า หรือวัดบวรสุทธาวาส ใกล้โรงละครแห่งชาติ  องค์หนึ่งได้เกิดชำรุดหักพังลงมา  ทำให้พระพิมพ์ไหลหล่นลงมาเป็นจำนวนมาก  และนอกจากนั้นยังค้นพบบริเวณเพดานโบสถ์วัดบวรสุทธาวาส พระวังหน้าได้มีการสร้างมา ตั้งแต่สมัยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) และมีการสร้างจำนวนมากที่สุดในสมัยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ อุปราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จักรี (ได้มีการสร้างพระมาตั้งแต่ดำรงราชอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศฯ )      ร่วมสร้างพระกับเจ้าคุณกรมท่า หรือ เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)  พระวังหน้าส่วนใหญ่ข้างหลังจะเรียบ และมีบ้างบางองค์ที่ข้างหลังมีตราครุฑ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงให้เจ้าฟ้าอิศราพงศ์และช่างของพระองค์แกะพิมพ์ถวายสมเด็จโตทำแจกพระประยูรญาติและเจ้านายผู้ใหญ่ ข้าราชบริภารในวังหน้า สมเด็จวังหน้ามีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์เช่น พิมพ์เทวดาทรงเครื่อง พิมพ์ซุ้มระฆัง พิมพ์กลีบบัว พิมพ์เศียรโล้น พิมพ์อุ้มบาตร พิมพ์ปิดตา พิมพ์ข้างเม็ด พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต บางพิมพ์ฝังอัญมณี มีจารึกไว้ข้างหลังและพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก พิมพ์นี้ค่อนข้างมาก มีการลงลักปิดทอง ปัจจุบันลักทองล่อนออกแล้ว พระพิมพ์ชุดนี้เป็นยุคกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯพิมพ์จะสวยกว่าพิมพ์ชาวบ้าน ทำที่วังหน้าโดยเอาผงวิเศษมาทำแล้วให้ท่านปลุกเสกอีกครั้งก่อนแจก พระที่เหลือจากการแจกมีการบรรจุไว้ในเจดีย์วัดบวรสถานมงคล และเพดานโบสถ์ และนำไปบรรจุในเจดีย์ทองและเพดานโบสถ์วัดพระแก้ววังหลวง
  ๒. ได้มาจากวัดพระแก้ววังหลวง (หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน) เช่น เพดานโบสถ์วัดพระแก้ว  กรุเจดีย์ทอง  เป็นต้น จากประวัติที่ทราบมามีการแตกกรุประมาณปี 2523 คนงานที่ไปซ่อมแซมวัดพระแก้วได้ลอบนำออกมาจำหน่ายแถวตลาดพระท่าพระจันทน์  และกระจายไปต่างจังหวัด 
   พระวัดพระแก้วมีที่มีจากหลากหลายที่ เช่น วังหน้า วังหลวง วังหลัง   เป็นต้น ได้มีการจัดสร้างหลายครั้งในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิธีในสมัยรัชกาลที่ 5
  ๓. ได้มาจากมรดกทอด  เช่น พระที่มีการแจกในวัง หรือในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ  ผู้ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชสำนัก ตลอดจนข้าราชบริพารฝ่ายนอกฝ่ายใน เป็นต้น
                   จำนวนของพระและจำนวนพิมพ์ของพระกรุวัดพระแก้ว(วังหน้า) ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกไว้  แต่จากการสอบถามผู้ใหญ่พบว่ามีเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนนับแสนองค์
        จากที่มาของพระดังกล่าวข้างต้น  สภาพของพระจึงแตกต่างกัน  บางองค์ถ้าเก็บไว้ในเจดีย์จะมีความเก่ามาก จะมีคราบกรุปรากฏให้เห็น เช่น 
  กรุเจดีย์ทอง   บางองค์อาจจะดูไม่เก่ามาก เช่น พระที่เก็บไว้ในหีบเป็นต้น
  ผมจะนำเสนอตัวอย่างพระเครื่องที่เก็บสะสมให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาพิจารณา
   
                                  ตัวอย่างพระสมเด็จเบญจรงค์
             
   
   
   
   
  พระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า(เบญจรงค์)
                 เป็นพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อดินและสี ซึ่งนำมาทำเครื่องเบญจรงค์  พระพิมพ์นี้จะมีลายไม่ซ้ำซ้อนกัน รอยตะเข็บของสีจะไม่แทรกเข้าหากัน ความงามของแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างแต่ละคน   สาเหตุที่เรียกพระเจ้าคุณกรมท่า เนื่องจากจัดสร้างโดยเจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีกรมท่า สำหรับพระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่ามีการจัดสร้างประมาณปี พ.ศ. 2411 โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญกับเจ้าคุณกรมท่าจัดสร้างขึ้น มีการเชิญพระคณาจารย์ต่าง ๆ ตลอดจนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) มาร่วมกันปลุกเสก 108 รูป ซึ่งถือว่าเป็นพิธีหลวง จากการตรวจสอบทางด้านพุทธคุณ จะเป็นด้านเมตตามหานิยม และทางโชคลาภ
  พระปัญจสิริ หรือเบญจรงค์ เป็นพระที่มีสีหลายสีอยู่ในองค์เดียวกัน จะมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละพิมพ์
   
   
   
  พระพิมพ์เบญจรงค์ พิมพ์ฐานคู่
   
  
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์เจดีย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์ 7 ชั้น
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์พระประธาน ฐานคู่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์พระประธานฐานคู่
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์  พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์ปรกโพธิ์
   
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์  พิมพ์โภคทรัพย์
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์  พิมพ์ขุนศึก(คล้ายสะพายดาบ)
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์ พิมพ์พระนั่งอยู่บนไก่
   
   
   
  พระสมเด็จเบญจรงค์  พิมพ์ซุ้มกอ
   
   
   
   
   
  นอกจากพระสมเด็จเบญจรงค์แล้ว ยังมีพระสมเด็จแบบอื่น ๆ ตามตัวอย่างข้างล่าง
   
   
  พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์ ลงชาดแดง
   
   
  พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์ ลงรักพม่า
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จพิมพ์พระประธานลงชาดและรักสมุกดำ
   
   
   
   
   
   
  พระสมเด็จ พิมพ์พระแก้วมรกต ลงขาดและรักสมุกดำ
   
   
   
  พระสมเด็จพิมพ์พระประธาน ลงรักพม่า

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ ลูกค้า
  จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
  สาธุ สาธุ สาธุ
  สนใจโทร 
  061-9269141 ( คุณเอก )
  วิธีการเช่าพระและชำระเงิน 
  1.โอนเงินทางธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี จิรทีปต์ กาศโอสถ 
  สาขา สามแยกไฟฉาย
  เลขบัญชี 036-258343-5

  2.โอนเงินทางธนาคาร กสิกรไทย 
  ชื่อบัญชี จิรทีปต์ กาศโอสถ 
  สาขา แม็คโคร จรัญสนิวงศ์
  เลขบัญชี 010-8-66754-0

  แล้วส่งชื่อที่อยู่ และ รหัส มาทาง LINE ID:0619269141
  รายได้ส่วนหนึ่ง หัก 5 -20 % จากสินค้าทุกรายการ เพื่อทำบุญสร้างที่พักพิงและช่วยเหลือบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้
  ( ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนเข้าชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญกับเรา)